Arge Galeri

Firmamız eğitimde yakından uzağa, yaparak yaşayarak ve öğrenci ilgi duyduğunu öğrenir ilkelerine sadık şekilde projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Öğrenimi kolaylaştırıcı, akılda kalıcı, ekonomik ve çevreye duyarlı ürünleri araştırmak, geliştirmek ve imal etmek için uğraş vermektedir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında sahada Ar-Ge çalışmaları yapmak, sonuçlarını tartışmak ve uygulamak vazgeçilmez ilkelerimizdir.